Titanik yâzmışı.


Tormoşıbıznıñ bik gaciz hem şartlı ikenín isbat itüçí ürnek bír vakıyga.

1912 yılda gasırnıñ iñ ayanıç vakıygalarnıñ bírsí yâşendí. “Titanik” köymesíníñ Atlantik okíanında su astına kitüí, kíşílerní töşíndírüçí iñ zur gıybret buldı....

Ul zamanaga küre Titanik üz tözílíşí bílen Britaniyâníñ iñ xozurlı hem bexalí köymexanesí bularak sanala idí. Biíklígí 55 mítr hem ozonlıgı 275 mítr külemíndegí, ul vakıtkaça iñ aldıngı tözílíşke iye bula. ...

Bílgíçlerníñ kübísí: “Titanik - batuı hiç mömkin bulmagan köyme”- dip faraz iteler idí. Emma barısı da nek` kirísínçe bulıp çıktı. Yözü yulına iñ bírínçí tapkır çıkkan köyme, aysbírg bílen berílíşíp çatnıy hem Atlantikanıñ bozlı su astına kite...

Bu vakıgaga tayanıp 90 yıldan soñ gollivudta film töşíreler.

Köymede buluçı 2220 seyâxetçíden barıtik 700 ge yakın kíşí kotıla... Míñ yârımga yakın seyâxetçí üz tormoşların kotkarırga tırışı-tırışa bozlı suda vafat can bireler....

Bílgíçler tarafınnan köyme xakında batımsız diyuleríne tayanıp, Titanikta saklaugıç taleplerí ütelmegen idí hem bu sebeplí kotkaruçı köymeler sanı bik az tírkeldí. Batıp ülüçíler arasında Angliyaneñ küp kíne iñ bay, küríníklí hem deülen íşçílerí bar idí.

Bu vakıyga, Allah tarafınnan nasıy bulgannar bílen barıbír tormoşıbızda karşılaşaçaklarıbızga hem bír nerse de bízní kötken kileçekten kotkara almayâçagına tagın bír delil. Titanik vakıygası, üz mallarına ışanıp Allahnıñ ködretín onotıp yörüçíler öçön tirixi derís bularak kalır.

2011-04-22 17:46:57

About this site | Ana sexifesíne tírke | Add to favorites | RSS Feed
Birídegí meğlümatlar, alarnιñ bu sitege iye ikenlíklerín tanιtu şartlarιnda ğιna, tüleüsíz rewíşte sιñarlana (kopiyelene) hem taratιla ala.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top